تجربی, هفتم مسوولیت

زنگ اول ، 15 آبان

به نام خدا
اقای فیروز نیا  نردمورد کاری که قرار بود انجام بدبم توضیح دادند. قرار بود به صورت گروهی در سالن پایین بشینیم و نمونه سوال هایی حل کنیم.
هر نفری کتاب علوم و کتاب کار خود را به پایین می برد. بر روی سوالات فکر میکردیم و جواب می دادیم. می توانستیم از روی کتاب ها هم کمک بگیریم. البته خود اقای فیروزنیا هم کمک میکردند.
نمونه سوال ها را حل کردیم. بعد از آن اقای فیروزنیا برای هر گروه می آمدند و از افراد گروه نونه سوال ها را می پرسیدند و آن نفر باید جواب را با توضیح می دادند. هر جواب و توضیح درس 0/25 نمره داشت .
تا 2 نمره از این نمونه سوال ها می شود به دس اورد. این نمره ها برای امتحان نیم ترم شنبه بود. هر نمره ای که گروه می آورد با نمره امتحان نیم ترم  آن به همه افراد گروه اضافه می شود. 
گروه اول 0/5نمره بدست اوردند. گروه در 1 نمره ، گروه سوم 0/75 نمره ، گروه چهار 0/5 و گروه پنچ 0/5  بدست آوردند.
باتشکر

درباره حسین افسری

حسین افسری هستم . متولد اسفند 1389هستم و یک برادر دارم. علاقه به برنامه نویسی🧑‍💻 و زبان انگلیسی🇬🇧 هم دارم. دوست دارم برای دانشگاه🧑‍🎓 به کشور های دیگر بروم و به کسب علم 👨‍🔬بپردازم و به درس ریاضی 🟰علاقه دارم. شاید برای همه عجیب باشد اما من به ورزش فوتبال علاقه ندارم. از بین ورزش ها ورزش والیبال 🏐🏐را انتخاب میکنم. به رباتیک🤖 هم علاقه دارم و تا امروز چند گونه ربات🤖 ساخته ام.