حساب, هشتم کوشش

حساب زنگ2 _1402/8/16

سلام به همه عزیزان

امروز همراهیم با درس شیرین ریاضی

در اول زنگ آقای خدایی درباره ی صفحه ی18صحبت کردند وسوالات را بچه ها حل کردند در ادامه به سراغ صفحه ی 17 رفتیم و استاد توضیح دادند بعد هم کتاب هارا به سر گروه دادند تاتصحیح شود

بعد هم صفحه ی13 را چک کردند و مشق های کتاب کار را دیدند در سرکلاس اقای بزاز اصفهانی “اقای رفاءی و اقای قفقازی زیاد صحبت می کردند برای همین قرار شد اگر باز هم اشتباه کنند اسم دیگری برایشان انتخاب کنیم و تمام .امید وارم این نوشته به کار شما بیاید