حساب, هشتم تلاش

کلاس حساب \ فیزیک

باسلام خدمت همه دوستان

در جلسه امروز ریاضی آقای خدایی نشده گفتند صفحه 20 را بنویسید و همه ما شوک زده شدیم.ما و گروهمان بدلیل اینکه ته کلاس بودیم در محضر جناب آقای پور واسعی قرار داشتیم . ما در این جلسه ورود کردیم به درس جدید یعنی درس <اعداد اول> و استاد گفتند تمرین های صفحات بعد را انجام دهیم وبعد از این کار مثل همیشه در فلسفه ریاضی وارد شدیم . در اواخر کلاس هم به موضوع اعداد مرکب رسیدیم و استاد با بچه ها سوال جواب کردند.

 

تکالیف به شرح زیر است:

1-ص13تا23کتاب درسی

2-ص15تا19

توجه  فردا امتحان از ص1تا15 آزمونک توجه

امضا یادتان نرود.

امضا یادتان نرود.

امضا یادتان نرود.