هشتم تلاش, ورزش

زنگ ورزش ۸٫۱۲

سلام

امروز با یک اتوبوس کلاس ما و کوشش را به ورزشگاه بردند.

اول کار چند نفر از بچه ها پنالتی زدند و بعد گرم کردیم.

این دفعه سه تیمه بازی کردیم که سرگروه ها اینطوری بودند:

۱- عاصمی

۲-میرمحمد صادقی

۳-مهرعلیان

ایندفعه به هر تیمی حداقل ۴ بازی رسید.

آخر کار هم من با چند تا کوششی بحثم شد و برا هفته بعد مسابقه کلاسی گذاشتیم تا ببینیم فوتبال کدوم تیم بهتره که البته مشخصه و نیازی به گفتن ندارم.