تجربی, هشتم کوشش

تجربی و اطلاعات مفییییید 14/8/04

 

به نام خدا

برگه های ازمونک علوم جلسه پیش را دادند.بعد رفتیم در مورد امتحان اول زنگ حرف بزنیم.آخه آقای معتمدی مراقب امتحان بودند،اصلا سخت گیر نبودند(20 سانیه سکوت) ………………..بعد رفتیم سراغ درس و 2  3 صفحه خوندیم و مطالب مهم اش را خط کشی کردیم.

رسیدیم به قسمت اطلاعات عمومی های آقای معتمدی {من عاااااااشق این بخش ام} درمورد پودر بچه و ضرر های ان حرف زدیم،در مورد استفاده پودر تالک در چیز های متفاوت، در مورد موفید بودن ماست و……

از تمام این ها بگذریم میرسیم به پ.ا.چ.ه.خواری های آقایان ……. و ……. و……. فکر کنم خودشون فهمیدن اصلا اشاره به هیچ شخص خاصی نمیکنم

مرسی که مستند من را هم خواندید

با تشکر:علی روحانی