مهارت, هفتم مسوولیت

کلاس مهارت کیهان و کهکشان ۱۴۰۲/۸/۷

به نام خدا

امروز آقای جلالی یک خلاصه درباره چگونگی به وجود آمدن ستاره و مرگ آن گفتند البته به صورت سوال و جوابی با بچه‌های کلاس سپس چند فیلم جدید درباره قمرها و ادامه برخی فیلم‌هایی که قبلاً دیده بودیم گذاشتند سپس در مورد قمر توضیحاتی دادند و گفتند به چیزی که در مدار مشخص دور یک سیاره بگردد قمر گفته می‌شود در ادامه گفتند که قمر دو نوع طبیعی و غیرطبیعی دارد نوع طبیعی آن برای زمین، ماه است که از اول وجود داشته و غیر طبیعی آن هم ماهواره‌ها هستند که انسان‌ها آنها را فرستاده‌اند سپس توضیحاتی درباره قمرهای زحل دادند و گفتند قمر می‌تواند کروی یا غیر کروی باشد قمرهای بزرگتر  کروی و آنهایی که کوچکتر هستند غیر کروی هستند و اینکه قمرها به دلیل نداشتن جو در مقابل شهاب سنگ‌ها بی دفاع هستند و به همین دلیل چاله‌های بزرگی روی آنها دیده می‌شود . بعد از همه این‌ها با گفتن جمله امتحانات نزدیک است به بچه‌ها شوک بزرگی وارد کرده و کلاس را به پایان رساندند .