تجربی, هفتم مسوولیت

زنگ اول، دوشنبه 8 آبان

به نام خدا 

 آقای فیروزنیا سولات درجه آسان در پرژکتور نمایش دادند تا ما دست بگیریم . یا آقای فیروزنیا شانسی کسی را برای پاسخ دادن به سولات انتخاب میکرد.  آقای فیروزنیا هم به آن فرد مثبت می دادند.
بیشتر اشتباهات بچه ها ترکیب ها و عنصر، فلز و نافلز ها بود. بسیاری از بچه ها در مفهوم آنها مشکل داشتند.
به نکته هایی که آقای فیروزنیا گفتند توجه کنید. درس را مفهومی بفهمید و حفظ نکنید ، چون که در امتحان ها سوالات مفهوم می آیند. فرمول های مولوکول هایی که اصلی هستند ( مانند: H2O) را بلد باشید.
رابطه های چگالی  با جرم و حجم و جدول افزایش حجم را حفظ کنید . به سوالات امتحان خوب دقت  و گزینه های نادرست را خط بزنید تا به جواب درست به رسید.
تمام حالت های ماده را بلد و ویژگی های آنها را بدانید.تعریف های کلمه های درس مانند : اتم چیست؟ ، را با دقت به همه کلمات بدانبد و ویژگی فلز و نافلز را بدانبد. این نکاتی بود که آقای فیروزنیا گفتند.
 با تشکر

درباره حسین افسری

حسین افسری هستم . متولد اسفند 1389هستم و یک برادر دارم. علاقه به برنامه نویسی🧑‍💻 و زبان انگلیسی🇬🇧 هم دارم. دوست دارم برای دانشگاه🧑‍🎓 به کشور های دیگر بروم و به کسب علم 👨‍🔬بپردازم و به درس ریاضی 🟰علاقه دارم. شاید برای همه عجیب باشد اما من به ورزش فوتبال علاقه ندارم. از بین ورزش ها ورزش والیبال 🏐🏐را انتخاب میکنم. به رباتیک🤖 هم علاقه دارم و تا امروز چند گونه ربات🤖 ساخته ام.