فیزیک

فیزیک ۱۴۰۲/۸/۹

در این جلسه آقای جلالی نکاتی که سه شنبه گفتند را ادامه دادند و تعداد آنها را به ۲۱ نکته رساندند. این نکات بدین شرح بودند:

استاد جلالی نکات ۱۴ و ۱۵ را نگفتند و از نکته ۱۶ شروع کردند.

۱۶- سه نوع جاذبه داریم:

  1. جاذبه گرانشی: به دلیل وجود جرم اجسام
  2. جاذبه الکتریکی: به دلیل وجود بار الکتریکی
  3. جاذبه مغناطیسی: به دلیل وجود میدان مغناطیسی

۱۷-نیرو و جاذبه الکتریکی به دو عامل بستگی دارد:

  1. فاصله بین دو بار الکتریکی
  2. مقدار بار الکتریکی هر کدام

۱۸- الکترون، پروتون و نوترون در طبیعت به صورت آزاد وجود ندارد و همیشه در اتم هستند

۱۹- اگر بخواهیم به یک اتم، الکترون بدهیم حتما باید از یک اتم دیگر الکترون جدا کنیم. انتقال الکترون از یک اتم به اتم دیگر سه روش دارد که در آینده توضیح می‌دهیم.

۲۰- پروتون ها هیچ وقت از اتم جدا نمی‌شود و فقط الکترون ها جدا می‌شوند.

۲۱- می‌دانیم بار های هم‌نام به یکدیگر نیروی دافعه وارد می‌کنند و اگر فاصله‌شان کمتر شود نیروی دافعه بیشتر می‌شود. برای همین الکترون ها به هیچ وجه دوست ندارند در نزدیکی یکدیگر قرار بگیرند و سعی می کنند در بیشترین فاصله از یکدیگر به دور هسه حرکت می کنند.

استاد جلالی علاوه بر نکات ۲ سوال هوش فیزیکی و ۱ سوال عادی هم برای حل کردن دادند.

سوال های هوش فیزیکی:

۱- وقتی یک جسم روی زمین قرار می‌گیرد بر زمین فرو نمی‌رود، دلیل این اتفاق نیرویی است که جاذبه را خنثی می‌کند.این نیرو چه نیرویی است و چگونه ایجاد می‌شود؟

۲- پروتون ها هیچ وقت از اتم جدا نمی‌شود و فقط الکترون ها جدا می‌شوند.دلیل این اتفاق چیست؟

سوال عادی:

۱- چرا پروتون ها با وجود فاصله کم در هسته کنار هم می‌مانند و هسته متلاشی نمی‌شود؟