شنبه اول اردیبهشت

سلام

آقای خیام نکویی وارد کلاس شدند.

خیلی سریع رفتند سراغ workbook.

استاد بچه ها رو صدا می زدند تا بخوانند و معنی جمله ها را بگویند.

هر چند دقیقه یکبار هم همه می شد و آقای خیام نکویی عصبانی می شدند.و سریع تذکر می دادند.

از نیمه کلاس گذشته بود که آقای خیام نکویی چند دقیقه استراحت دادند.

بعد شروع به ادامه تدریس دادند.

انگلیسی / زنگ دوم / 19 بهمن

| سلام |

امروز اقای مهری نیامده بودند و کلاس های انگلیسی را اقای اخوان اداره می کردند. از کلاس امدیم بیرون و به پایین رفتیم  گروه الف هم با ما ترکیب شدند.

اقای اخوان فیلیمی را گذاشتند که ما باید به ان گوش میدادیم و کلمات انگلیسی که می فهمیدیم را داخل برگه ای نوشته و من معنی ان هم می نویسیم. این کار برای قوی شدن لیسنینگ بود.

اما مفهوم ای انیمیشن این بود که دختری در افغانستان بود که پدرش بخاطر نگه داری بعضی از کتاب ها زندان رفت. انها بدون مرد یا پسری بیرون از خانه نمی توانستند بیایند. مادرشان همین گونه کتک خورد و باعث شد که دختره مو هایش را کوتاه و به مادر کمک در بیرون از خانه کار کند و چیز های لازم خانه را برای انها خریداری کند. انها در ان شرایط نه می توانستند که اب مصرف کنند و نه غذایی تهیه کنند.

زنگ سوم یکشنبه 19فروردین 1403

از دیروز به ما گفته بودند که کتاب کار بیاوریم و بعضی از دوستان آورده بودند و بعضی ها هم نیاورده بودند.
استاد آمدند و گفتند کتاب های کارتان را در بیاورید و درس 1 را بیاورید. میکائیل محسنی گفت: آقا این درسو که 5، 6 بار خوندیم. بعد استاد چند نفر را صدا زد از جمله خود میکائیل را ولی نتوانستند جواب بدن. استاد هم به میکائیل جواب داد: دیدی اگه ما چندین بار هم این درس را بخوانیم بازم خیلی ها بلد نیست. بعد استاد تازه کلاس را درست کردند و کتاب بعضی افراد که هم خودشان و هم بغل دستی هایشان کتاب کار آورده بودند را به افرادی که کلا هم خودشان و هم بغل دستی هایشان کتاب نداشتند داد تا آنها هم درس را یاد بگیرند. در طول کلاس هم بچه ها به اینکه ما در کلاس مافیا بازی کنیم یا کلا بازی کنیم و درس نخوانیم پافشاری کردند ولی فایده ای نداشت و استاد درس دادند.

زبان 11/7

سلاممممم

سلام دوستان خ.خ یعنی خیلی خوبم چون من در روز شنبه در مسجد (اعتکاف) به سر می بردم پس نمیدونم شنبه چیکار کردن

ولی من پرسیدم که ۱ صفحه و نصفی از اون کلمات که یه سری کلمه براش میگفتن ، گفتن

خدافظ

زبان گروه (B) زنگ دوم ، 5 اسفند

سلام

اقای مهری وارد کلاس شدند و برگه ها را دادند به بچه ها بعد از ان هم شروع کردندبه گفتن جواب درست و تصیح کردن برگه ها بعد به درخواست بچه ها بر روی درس پنج مروری کردند. صفحه دوم درس پنج چند سوال مطرح کردند. وبچه ها هم از اینکه استاد به نصیحت انها گوش داد بسیار شاداب بودند بعد استاد  هم از درس،ششم را تمام کردند و گفتند که صوت تمرین های درس شش را خواهند گذاشت برای هفته دیگر بنویسید بیاورید.در اخر کار هم وقت دادند مرور ۳ را بنویسیم بعد با هم چک کردیم ایشان از تک تک بچه های کلاس پرسیدند

زبان انگلیسی تاریخ 29بهمن

اقای مهری همین که به کلاس امدند سریع بچه ها شروع به جیق جال کردن ومی گفتند امروز نوبت عربی است.بعداستاد گفتند برنام عو شده است و اموز بان دارید. بعدما خیلی ناراحت شدیم. استاد درس را شروع کرد. همان مرور درس 6. بچه ها همه هرچه یادگرفته بودند را فرا موش کردند.

بعد ازمرور کردن درس 6 استاد تکالیف را نگاه کردندواشکالات را گفتند.

بعدیک مروری هم روی در پنج کردند.وکلمات را هم مرور کردند. بعداستاد گفتند الان می خواهم از شما یک کو ییز بگیرم. بعدهمه خیلی نا راحت شدیم وصف کشیدیم برای رفتن به جنگ غول

سرسخت. امتحان از درس پنج بود ونه سخت بود. ولی همه از استرس پکیدیم.

زبان انگلیسی گروه ۱۴۰۲/۱۱/۱4A

بسم‌الله رحمان و رحیم

سلام امروز با یک مستند سازی دیگه همراه شما هستم.اقای خیام نکویی به محض وارد شدن گفتن کتاب هارا باز کنید صفحه ۶۱ که معنی کلمات بود،یکی یکی کلمات را به گذشته گفتین و معنی های آنهارا هم نوشتیم. بعد حین گفتن معنی کلمات درس هم دادند و گفتند اگر از کسی پرسیدم و بلد نبود نیم نمره از مستمر کم میکنم و از خودم هم پرسیدند ولی خداروشکر بلد بودم و درست گفتم.بعد دوباره مثل همیشه درس های قبلی را مثل:p.p،مازی نقلی و… تا زنگ خورد.

((تکلیف هم این بود که برای کوئیز جلسه ی آینده آماده باشیم))

         خداحافظ تا مستند سازی دیگر.

انگلیسی گروه B کلاس مسئولییت 28 بهمن

به نام خدا
امروز آقای مهری تا وارد کلاس شدند یک خبر خوش دادند که امروز کوییز نداریم و به جایش فردا کوییز از درس 5 داریم ، بخاطر همین بچه ها بسیار خوش حال شدند  بعد از این آقای مهری درس 6 را درس دادند و در مورد img توضیح دادند ولی هر وقت از کسی چیزی می پرسیدند اون شخص درست جواب نمی داد و  انگار که همه خواب بودند و آقای مهری هم به روش خودشان آن شخص را از خواب بیدار می کردند و در آخر آقای مهری گفتند فردااز درس 5 یک کوییز داریم و باز هم فردا انگلیسی  داریم به خاطر تعطیلی قبلی و بعد از آن کلاس تموم شد و بچه ها به سوی پینگ پونگ شتابیدند!!!

زبان 11/21

سلامممممممم

سلام مجدد از اونجا که خودتون میدونید دوباره من شنبه مدرسه نبودم ولی زنگ چهارم را می‌دونم که سر کلاس زبان استاد باز هم از اون کلمه ها را گفتند که کلی کلمه. داره

خیلی ممنون خدافظ

انگلیسی گروه 14b بهمن

امروز آقای مهری وقتی وارد کلاس شد بجای گفتن اینکه کتاب هایتان را در بیاورید می خواهیم در مورد انقلاب اسلامی و دهه فجر و … توضیح دهیم و بعد از آن شروع کردتد به بحث کردن با بچه ها و جواب دادن به سوال هایی که بچه ها در ذهنشان ایجاد شده بود بعضی ها به صورت منطقی قبول کردند ولی بعضی ها قبول نکردند و دوباره حرف خودشان را می زدند آقای مهری امروز اصلا حتی یک کلمه هم انگلیسی درس نداد و فقط در مورد این اتفاقات توضیح دادند و به سوال های بچه هاذ پاسخ هایشان را توضیح می دادند برای تکلیف هم آقای مهری فقط گفتند که برای فردا درس 5 را در ورک بوک کامل کنید .