هشتم کوشش

جغرافی ………

امروز باحال بود…..در حد جنوب غربی اسیا

امروز فهمیدیم ایران یه کشور استراتژیکه یا به قو فرهنگسان عزیز(راهبردیه)………راسی    امروز بر خلاف بقیه روز ها انقدر صفحه کتاب را ورق زدیم که کتاب هم داشت دردش میگرفت……

   و از شانس بد من تا داشتم برای اولین بار از روی کتاب روخوانی میکردم زنگ صبحانه خورد و من باز هم نا امید به زندگیم ادامه دادم …..{1دقیقه صکوت—شایدهم 30ثانیه— نمیدونم_____مهم نیته}

بریم سراغ اصل کار (یا به قول اون پسره عسسسسسسسسسسسل لامصب عسسسسسل)

درس 20 را استاد عزیییییز تدریس کردند و نکات را بهمون گفتند و ما هایلایت کردیم و اااانقد جغرافی رفت تو مغزمون.

راستی اون کلیپه که به پسره میگن یه حرف با ن بگو پسره میگه مداد رو حتمااااا ببینید بسیار اموزنده است 

ممنون که تا اینجا با من همراه نبودید

با تشکر  M.r ADFT