نگارش, هشتم تلاش

نگارش ۱۴۰۲/۰۹/۶

سلام من اومدم اما این بار با دست خالی چون که باتوجه به تکلیفی که برای این هفته گذاشته بودن یعنی پرسش در س های هفته پیش فقط از بچه ها پرسش کردند ببخشید اگه این هفته هیچی برای گفتن نداشتم راستی تکلیف هم اون پایین هست

 

 

 

 

تکلیف 

هیچییییییی🤣