فناوری, هفتم هدف

زنگ فناوری 22 آبان 1402

امروز در کلاس آنلاین داشتیم در مورد ارتباط اجباری، اختراع و یک گیاه چسبناک و فکر خفن یه مخترع برای ساخت یه چسب حرف می زدیم.

چسبی که از گیاه زردان یا بابا آدم ساخته شده و کاربرد دارد. که این چسب اصلا چسب نیست بلکه قلاب هایی است که درون پرز های پارچه ای قسمت مادگی  قفل می شود و به سختی جدا می شود.

در ادامه استاد اخوان توضیح دادند که برای تمرین ارتباط اجباری باید وسیله ای اختراع کنیم که درون آن حتما از آهنربا استفاده شده باشد.

چند تا از بچه ها اخترعشان را ارسال کردند مثل آقایان افسری و جوانی که آقای افسری یک ژنراتور و آقای جوانی یک ماشین ضد تصادف درست کرده بودند. و آقای جوانی در فیلم خودشون توضیح دادند که ما از روش بارش فکری برای ساخت اختراعمان استفاده کردیم.  حتی نحوه کار را نیز به ما نشان داده بودند ولی آقای افسری روش کار را نشان ندادند.

 

ولی بقیه بچه ها هنوز ارسال نکرده بودند