زبان انگلیسی, هفتم مسوولیت, هفتم هدف

زبان گروه B -چهارده آبان

سلام 

امروز آقای مهری نکاتی دریاره ی امتحان زبان مطرح کردند گفتند اسم و فامیل خود را به انگلیسی بلد باشید چون در امتحان باید اسم وفامیل خود را به انگلیسی بنویسید و این که بیشتر امتحان از درس یک طرح شده  واکثر سوالات به صورت تستی هست و فقط یک سوال تشریحی وجود دارد (17 تست )و سوالات گروه B وگروه A  یکسان است و تاکید کردند املای کلمات آخر کتاب زبان (Student book) را تمرین کنید .

برای تکلیف جلسه ی بعد باید سوالاتی راکه در همکلاسی هست را پاسخ دهیم وبیاوریم