دروس

کلاس شیرین زبان انگلیسی

روز پنجشنبه بود که معلم محبوب دلها(آقای رضویان) وارد کلاس شدند و با این موضوع که از این به بعد درس رو با پاورپوینت می دهند شروع کردن بعد هم ای کلمات رو گفتن

Climb=go up

❄️ snow

Gym=a large room where yulou can exercise or get traning

A very high hill=Mountain

Relax=rest

Evening =the end of the day and a early part of the night

Library

Mid night

Sun rise

Sun set

Relatives

Sound