دروس

زنگ ورزش ۸٫۱۸

سلام

امروز هم مثل همیشه کلاس ما و کوشش را با اتوبوس به ورزشگاه بردند.

ما سالن دوم رفتیم و کوشش سالن اول.

اول کار بچه ها با هم پاس کاری کردند تا وقتی که آقای ملکی اومدند و گفتند که بچه بدوند و بچه ها هم همین کار را کردند. و بعد هم کشش رفتند.

سه تا تیم شدیم که سرگروه ها آقایان مهرعلیان، زمانی و عاصمی بودند که نیم ساعت با همین تیم ها بازی کردیم.

بعد نیم ساعت یه تیم منتخب از ما رفتیم سالن کوشش و  تیم دوم کوشش هم سالن ما اومدند.

تیم منتخب تلاش:

۱-زمانی

۲-مهرعلیان

۳-عاصمی

۴-شاطری

۵-جوانی

تیم منتخب کوشش:

۱-میرسعیدی

۲-رفایی

۳-مشیری

۴-قریشی

۵-سلیمانی

بازی در نهایت یک یک مساوی شد اما…

بازیکنان کوشش رسماً بازی نمی‌کردند اینطوری بود که دروازه بان توپو به آقای رفیایی می‌داد و آقای رفیایی همه را دریپل می‌کردند و شوت می‌زدند و خود کوششیا همین جور وایساده بودن ما را نگاه می‌کردند، گل کوششو هم آقای رفیایی زدند.

گل تلاش و هم خودم زدم با پاس گل زمانی.

توی اتوبوس هم کوششیا خیلی خوشحال بودند که با ما مساوی کردند البته کوششیا نه آقای رفیایی⁦ಠ⁠_⁠ಠ⁩