زبان انگلیسی, هشتم تلاش

زبان/عربی 1402/8/13

  سلام دیروز یعنی شنبه ما زبان داشتم اول استاد اومدوند و روی صندلی نشستند اون جملات را که جلسه قبل نوشتیم را پرسیدند و مکالمه درس 2 را یاد دادند معنی مکالمه هم این پایین می‌نویسم
تو بعد از ظهر چه کاری میکنی ریحانه ؟ یکشنبه ها و سه شنبه ها به باشگاه میروم . صبح های جمعه چطور؟ در خانه میمانم و استراحت میکنم.چرا؟.      شما میدونی که شیوا در انگلیسی زیاد خوب نیست . میتونی به او کمک کنی . بله حتماً.عالی به نظر میرسه کی میتونی شروع کنی؟ بعد از ظهر چهارشنبه .خوبه ممنون به او اطلاع میدهم

اینم معنی اون مکالمه امتحان از درس 2 هست