تاریخ, هفتم مسوولیت

تاریخ 3 آبان

معلم وارد کلاس شد و از یکی از بچه در مورد اتفاقاتی که در کلاس های قبل افتاده بود پرسید بعد گفتند که کتاب را باز کنید و در مورد اینکه ظرف ها و فرش ها و سکه های قدیمی در فرهنگ ما چه تاثیری دارد توضیح دادند . بعد یک کلیپ از موزه لوور در فرانسه که در آن وسایل تاریخی ما که از بسیار قدیم بوده است را نشان می داد معلم در مورد اینکه این آثار چگونه به آنجا رفته اند گفتند: که ئفرانسوی ها آمدند و گفتند ما آثار تاریخی ها تان را بر می داریم و به شما می دهیم آن ها کمی از این آثار را به خود ما دادند و بسیاری از آثاری را که بسیار قدیمی مثلا در دوران کوروش بوده است را برای خودشان بردند بعد از آن زنگ خورد و ما به بیرون از کلاس رفتیم.