حساب, هشتم کوشش

درس حساب زنگ2

به نام خدا

در اول کلاس گروهی نشستیم بعد استاد خدایی فرمودند صفحه های15و16 را بنویسیم در ادامه با هم برسی کردیم و جواب ها را دیدیم استاد خدایی فصل 2را درس دادند و ما2صفحه از ان را نوشتیم در کلاس هم چندین بار اقای رفایی و اقای میر سعیدی اخطار گرفتند در کلاس نمونه سوال هایی هم حل کردیم و در اخر مشق” هم کامل کردن فصل 1کتاب وکامل کردن کتاب کار تا صفحه ی 20 و مجله ی برهان بود.