زندگی, هفتم هدف

حسین سلیمی هفتم هدف.زندگی 1402/08/6

به نام خدا♥   زندگی کلاس=هدف 

چهار تصویر گل به ما نشان دادند.باید آنها را تصویر نویسی می کردیم . باید تصور می کردیم که از فضا امدیم و فقط باید هر چیزی که در تصویر می بینیم را بنویسیم .

دو گیاه دارویی بود و دو گل رز و آفتاب گردان

سوال بود که چرا بیشتر گل رز را می شناختیم؟

جواب=چون رز و افتاب گردان ا در اکثرمکان ها می بینیم و استفاده می کنیم و به دلیل اینکه ما زیاد از آن گیاهان استفاده نمی کنیم نمی شناسیم

مثل=گیاه استوقدوس که حتا تلفظ انهم سخت است.

بعد جدول نمرات فردی را نشان داده بودند و گفتند اگر نمراتتان پایین باشد از بعضی اردو ها محروم می شویم.