زندگی, هفتم هدف

حسین سلیمی هدف.1402/7/29.

به نام خدا♥         زندگ   کلاس هدف

دوباره هر گروه ها برای بهبودی مدرسه مثال زدند بعد جدول نتایج گروه ها را نشان دادند.در حیاط لاستتک هایی درست کرده بودند که در آن گیاه خوراکی بکاریم از گروه آخر یک لاستیک را انتخاب کردیم باید به مقدار کافی خاک کود بذر و … در لاستیک ها بگذاریم و یک بذر مناسب انتخاب کنیم تا زود روشت کند و قابل خوردن باشد بعد باید به اقای اخوان خوراکی ها را تحویل بدهیم و آنها تست کنند و نمره بدهند .

♥                                                    خدا نگه دار                                                            ♥