تاریخ, هفتم هدف

چهارشنبه زنگ سوم تاریخ

(به نام خدا )

آقای مدنی دراین جلسه درباره ی میراث فرهنگی که بسیار ارزش مند است حرف زدند بعد درباره ی اینکه ماشین که بوده، کارخانه ی فولاد بوده پلاستیک سازی بوده قالب سازی بوده پالایشگاه بوده وکارخانه ی آهن بوده و…

بعد درباره ی اینکه مثلا دو کشور تجارت میکنند که سکه های یکدیگر را دارند یا جنگ کردن و سکه ی یکدیگر را دارند یا هم درباریان دو کشور باهم درارتباط هستند.

ودر آخر هم فیلمی درباره ی میراث ایران که در فرانسه وجود دارد نشان دادند و درباره ی مورخ و باستان شناس هم حرف زدند