دروس, فناوری, هشتم کوشش

فناوری

نکاتی مهم برای عکس گرفتن:پس زمینه__نورطبیعی__استفاده از فلش محیطی یاخارجی مثل خورشید__شناخت دوربین__به سوژه نزدیک باشیم__سوژه د مرکز عکس نباشد__عکس عمودی__عکس ساده بگیرید__به جزیات توجه کنید__زیاد عکس بگیرید

حالا بریم سراغ نکته های عکاسی در گوشی:حواسمان به فوکوس باشد__نور__تا جایی میشود گوشی نزدیک باشد__بی حرکت بودمدرعکس__حذف عکس به ظاهر پیچیده__از زوم دیجیتال استفاده نکنیم__زیاد عکس بگیریم__تمیز بودن لنز__از امکانات گوشی استفاده کنیم

کار با فوتوشاپ:برای کار با فوتوشاپ اول بایدبا عکس کار کنیم_بافوتوشاپ میتوان هرچیزی را به عکس اضافه کنیم