تجربی, دروس, هفتم هدف

تجربی ۱۴۰۲/۸/۸ کلاس هدف

امروز آقای فیروزنیا یک برگه ی نمونه سوال های راحت از گفته ی خودشون ۸۰ ٪ دانش آموزان سوالات را درست نوشتن برای کلاس آوردند و با حل کردن درست یک مثبت برای فرد پاسخ گو ثبت میکردند و در کنار آن هم توضیح میدادند هم به ما نکته های هر سوال را میگفتند که بنویسیم

 

اما میگفتند خودتان با توضیح من بنویسید که عقب نیوفتید
مثال های نکته های سوال ها:
سوال۱: ترکیب —>○● —> ۲ اتم مختلف
سوال۲:اصلی ترین ذره سازنده ی مواد را اتم میگویند
سوال۳: گرما باعث جنبش ملکول ها میشود
سوال۴: متان =CH⁴
و سوالات دیگر که انجام دادیم و در آخر چند سوال باقی ماند