تجربی, هشتم تلاش

تجربی کلاس تلاش. ۱۴۰۲/۸/۸

امروز آقای معتمدی در لحظه ورود روی صندلی نشسته و امتحان های جلسه پیش را صحیح کرده و به ما دادن و به عابدنژاد گفتند صفحه ۳ درس دو را بخواند و ایشان هم نکات را گفتند اولین نکته را در صفحه ۱۱ گفتند ! در واکنش ها ترکیب ها گرماده و تجزیه گرما گیر است. ! و بعد در مورد آزمایش کنید همان صفحه گفتند که. ! دمای محلول پایین آمده بنابراین حل شودن قرص جوشان گرما گیر است. ! بعد در پایین صفحه در مورد ازمایش کوه آتش فشان گفتند. ! این واکنش در واقع تجزیه است زیرا اگر یک بشر را روی آن قرار دهیم واکنش قطع نمی‌شود ! بعد در صفحه ۱۲ گفتند ! سوخت موادی که برای تولید انرژی می سوزانیم ماده ی سوختنی هر چیزی که بسوزد. ! و بعد در آیا میدانید کفتند زیر کلمه استو باکتری بنویسیم. ! میکریکواسید. ! و بعد در صفحه ۱۳ در مورد آزمایش کنید گفتند ! اگر ظرف ها هم اندازه باشند و اندازه شمع ها متفاوت شمعی که بزرگ تر است هوای کمتری بالای خود دارد و زود تر خاموش میشود و اگر ! در این لحظه زنگ خورد و استاد گفتند. ! برید بیرون جلسه بعد دیروز هم و قتتون رو گرفتم ! و من رفتم بیرون.