هنر

درس هنر. ۱۴۰۲/۰۸/۰۷

در امروز آقای علیخاصی در اول کلاس دو فیلم برای ما گذاشتند : ۱_فیلمی در شرح حال حساسیت فصلی و ۲_فیلم کلاس بعد از ظهر و خستگی های آن،  گذاشتند و بعد از فیلم  تکالیف را چک کردند اما برای داوری و موذن فعلا صفر گذاشتند و گفتند جلسه بعدی باید تکالیفشان را نشان دهند تا نمره را بگیرند. یک عکس از چهره و اشخاص گذاشتند بعد ما باید یک عکس به انتخاب خودمان  در دفتر می‌کشیدیم. همه ی بچه ها شروع به کشیدن چهره ها و اشخاص کردند . سپس در هین نقاشی بچه شروع کردند به گفتن :(فلان چیز واگعیه یا کیکه) مثلا یکی میگفت می خواهیم ببینیم که آقای نوس قادرانی واقعه یا کیکه ؟بله کیک بود . بعد. دوباره بچه ها شروع به کشیدن کردند هرکس اشکالی داشت ویا تمام کرده بود آن را به آقای علیخاصی نشان می‌دادند و نمره اش را می‌گرفتند.

تکالیف :باید برای جلسه بعدی آماده باشید و ادامه عکس را بکشید.