حرفه و فن, دروس, هشتم تلاش

حرفه و فن ۱۴۰۲/۷/۶

سلام

امروز در کلاس فناوری ما شروع به درست کردن ادامه کیت ها کردیم و استاد به کسانی که درست کرده بودند نمره دادند

بچه مشغول به درست کردن کیت ها شدند کسانی که جایی مشکل داشتند از کسانی که درست کرده بودند راهنمایی میگرفتند و انجام میدادند و بعد از زنگ  استاد به کسانی که در مدرسه درست کردند هم نمره داد