ورزش

زنگ ورزش ۷٫۴

اینبار دو کلاس تلاش و کوشش را با دو مینی‌بوس جدا به سالن بردند.

کلاس ما در سالن دوم رفت و آقای ملکی اونجا بودند.

کلاس به چهار تیم تقسیم شد و سرگروه ها اینطوری بودند:

سرگروه اول: موسوی

سرگروه دوم: متین عبدالهی

سرگروه سوم: مهدی

سرگروه چهارم: نقاش‌زرگریان

به هر تیمی حداقل سه بازی رسید و بعد هم با همان دو مینی بوس به مدرس برگشتیم.

دیدگاهتان را بنویسید