دروس

زنگ کار و فناوری 1/8/1402

آقای اخوان وارد کلاس شدند و رفتند سراغ مبحث انفجار یک وسیله هر یک از بچه ها برای تشریح یک چیز آورده بود اما اکثریت لامپ آورده بودند من کنترل آورده بودم بعضی ها هدفون و وسیله بازی آورده بودند بعضی ها ماشین حساب و بعضی آرمیچر حق شناس لامپ را توضیح داد و گفت هر قسمت به چه دردی میخورد سیرانی دستگاه بازی آورده بود و آن را توضیح داد در ادامه ما فهمیدیم که سر کنترل یک نور دارد که با چشم قابل دیدن نیست ایشان دوربین کوشی را روبرو کنترل قرار دادند و ما دیدیم از سر کنترل اشعه بنفشی می تابید.

دیدگاهتان را بنویسید