حساب, هفتم مسوولیت

روز دوشنبه زنگ سوم و آخر

سلام دوستان، من امیر محمد سعادتمند هستم و خوش آمدید به این مقاله از من.دوستان متاسفانه هفته پیش من مستندی نگذاشتم چون هفته پیش روز دوشنبه امتحان ریاضی بود و اگر از آن میخواستم مستندی بنویسم به 150 یا 200 کلمه نمیرسید.اما امروز  مقاله بسیار زیبا داریم.دوستان این هفته از هفته هایی بود که دو زنگ مثل دو هفته پیش با آقای یادگاری درس داشتیم.امروز آقای یادگاری خداراشکر سرحال به کلاس آمدند و درس شیرین ریاضی را تدریس کردند.متاسفانه مثل موضوع هفته پیش هنوز آن کاری را که میگفتم بچه ها انجام میدهند را بچه ها انجام میدادند که چیزی نبود جز “تک چرخ با صندلی” دلم نمیخواست این کلمه را در مستند امروزم بیاورم اما… خلاصه نمیخواهم این موضوع را هر بار بگویم و طولانی اش کنم.بگذریم. ما باید امروز کتاب کاری را که مدرسه به ما داده بود را حل میکردیم و همه انجام داده بودند جز چند نفر… آنها را کامل حل کردیم و استاد یادگاری برای سوال هایی که آسان بود از بچه ها میپرسیدند:نیازی هست آن ها را دوباره انجام دهیم؟که اگر بلد هستند دیگر آن ها را انجام ندهیم که وقت کلاس گرفته بشود.دوستان من همینجا به حرفم پایان میدهم و امیدوارم در هفته آینده بیشتر بتوانم در مورد کلاس حرف بزنم.خدانگهدار

دیدگاهتان را بنویسید