مهارت, هفتم مسوولیت

امیر محمد منجوقی مهارت کار گاه چوب

 

  • زنگ مهارت  کارگاه چوب مابچه ها اول وارد کلاس شدیم  آقای   بیات هم بعد از ماوارد  واردکلاس شدند وکمی در باره ی ابزار های جدیدی که برای مان آورده بودند صحبت کردند یکی از این وسایل دستگاه پولیش کردن بود آقای بیات یک دستگاه پولیش بزرگ ویک کوچک آورده بودند وبرای هر کدام توضیح کامل وطرز استفاده ی آنها را گفتند بعد از صحبت ها ومعرفی هارفتیم به سراغ کار اصلی یعنی  سمباده کشیدن چوب های کوچکی که بهمان داده بودند آقای بیات گفتند اول این چوب هارا با سمباده ی دستی صاف کنید که خیلی کار ساده‌ ای نبود وما خیلی از وقت خودمان رابرای سمباده کشیدن با دست صرف کردیم بعد از کلی تلاش به آقای بیات نشان دادیم و توانستیم برویم وبا استفاده از سمباده اصلی سطح چوب را صاف تر کنیم بعد از آن هم به آقای بیات نشان می‌دادیم  و  وقتی تایید می کردند ما میرفتیم وهمان کار هارا برای پشت چوب هم انجام می دادیم بعد از پشت وروی چوب گفتند که باید برای دور تا دور چوب هم همین کار را انجام دهید ماهم با تلاش بسیار کار را تمام کردیم بعد گفتند کسانی که اولی را ساختند  دومی هم بسازند

دیدگاهتان را بنویسید