پیامهای آسمانی, دروس, هفتم هدف

یکشبه زنگ سوم پیام ها

به نام خدا

آقای ناصری وارد کلاس شدن چند دقیقه ای صبر کردند و بعد از حدود 10 دقیقه کلاس را شروع کردند و در اول حرف ود گفتند که حتما همیشه ساعت 10 بخوابید و دیر تر از آن باعث بی حالی صبح و بعد درست درس را نفهمیدن و بعد هم اینک ظهر می خوابید و بعد از آن هم دیر انجام دادن تکالیف دوباره دیر خوابیدن خلاصه چه در مهمان و چه در بقیه ی وقت ها زود بخوابید یعنی اگر شما زود به مهمانی بروید و زود هم سفره را پهن کنید بعد از آن هم زود از آنجا بروید تا زود بخوابید این کار را که چند دفعه بکنید همه دیگر به احترام شما زود می آیند زود سفره را پهن می کنند و بعد از آن هم زود از آنجا می روند خلاصه بیشتر کلاس به این بحث گذشت ولی بعد از آن شروع به خواندن درس 3 کردیم و بعد هم فعالیت کلاسی آن را جواب دادیم

خدانگهدار

دیدگاهتان را بنویسید