تاریخ, هفتم هدف

زنگ چهارم چهارشنبه تاریخ

(بسم الله الرحمان الرحیم)

آقای مدنی در اول جلسه گفتند که گروه ها درباره فلسطین و اسرائیل توضیح بدهند بعد آقا ی مدنی توضیحات بچه هارا کامل میکردند و نکته های جدیدی می گفتند بعد آقای مدنی ادامه ی فیلم را گذاشتند این مستند درباره ی فلسطین و اسرائیل بود و تلاش یک فلسطینی به نام :یاسر عرفات رانشان می داد و یک شخصیت مهم دیگر  مستند جمال عبدالناصر رئیس جمهور مصر بود .

در این مستند نشان می داد که چه جنایت های بزرگی رژیم اسرائیل انجام می داده و سازمان ملل آنها را محکوم نکرده است.

دیدگاهتان را بنویسید