فناوری, هفتم هدف

زنگ فناوری _ 24 مهر 1402

سلام

امروز در زنگ فناوری آقای اخوان ازما تست تایپ از 4حرف اول و 4 درس اول سایت تایپو گرفتند. اما فقط از کسانی که تکالیف تایپو خود را زود تر از بقیه ارسال کرده بودند آزمون گرفتند.

البته قبل از تست ازما  دفاتر زندگی مارا چک و برای کسانی آورده و تکلیف را نوشته بودند + گذاشتند.

حتی می خواستند برای کسانی که نیاورده اند – بگذارند اما گفتند که این بار را ارفاق می کنم برای همین دیگر – نگذاشتند. بعد از تست تایپ و بررسی دفاتر زندگی به چک کردن کتاب کار و فناوری و بررسی یکی دیگر از روش های مخترع شدن پرداختیم.

بعد از آن قرار شد که هریک از ما وسیله ای که خراب است را باز کنیم و قطعات آن را روی یک مقوا یا تخته چوب بچسبانیم و اسم هر کدام از آنها را زیر آن بنویسیم.

سپس فیلمی انفجاری از یک پنکه به ما نشان دادند که طرز کار یک پنکه ی ساده را به ما نشان می داد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید