زبان انگلیسی, هفتم هدف

زبان انگلیسی گروه A

به نام خدا

زنگ دوم روز شنبه طبق برنامه ی درسی ارایه شده توسط مدرسه ،زبان انگلیسی داریم ،ابتدامعلم زبان حروف لاتین را از x. تا z رابه ما آموزش دادند که این آموزش شامل نوشتن حروف بزرگ و کوچک و صدای هر کدام از آنها بود ، تکلیفی هم که برای این مبحث مطرح شد شامل نوشتن یک صفحه از هر حرف (کوچک و بزرگ) بود ۰

مورد بعدی که آموزش داده شد پیدا کردن حروفی که نوشتن آنها با حرف c شروع میشد که این حروف عبارتند از a,d,g,q ،همچنین نوشتن حروفی که نوشتن آنها مانند bهست که عبارتند از h,m,n۰

در کلاس بعد از آموزش حروفی که مانند cوbنوشته میشوند ،استاد از ما خواستند که از هر کدام سه خط برای یادگیری بیشتر بنویسیم .

تکلیفی هم که برای هفته ی آینده داده شد پیش خوانی کتاب درسی از صفحه ی ۲تا صفحه ی ۹ و استفاده از دیکشنری برای پیدا کردن معانی لغاتی که نمی‌دانیم ۰

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید