تجربی, هفتم هدف

علوم تجربی کلاس هفتم هدف

امروز در کلاس علوم تجربی زنگ اول آقای فیروزنیا از تمام بچه ها آزمونکی گرفتند که میخواستند ببینند که فایل علومی که در همکلاسی فرستاده بودند را بچه ها خوانده بودند یا نه که سوال وی این بود که ( چهار مورد از ویژگی عناصر نافلز را بنویسید ) امتحان سختی نبود اما باید حتما درس را خوانده باشی و نمره ی امتحان یک نمره در نظر گرفته شده بود در زنگ دوم ساختار های بعضی از گاز ها و فلز ها یا غیر فلز ها را برایمان توضیح دادند مثال:هیدروژن—>H – کربن دی اکسید—> CO2 – گوگرد—> S8 – و گفتند که عنصر به دو دسته تقسیم میشود اتمی—> فلز – مولکولی—> نا فلز

دیدگاهتان را بنویسید